Model.ShowBackToRefferer = false
Kofax programvara gör det möjligt för organisationer att arbeta för morgondagen, idag.

Kofax mjukvaruplattform för intelligent automation hjälper organisationer att omvandla informationskrävande affärsprocesser, minska manuellt arbete och antalet fel, minimera kostnader och förbättra kundengagemang. Vi kombinerar RPA, kognitiv inlärning, processdirigering, mobilitet och personlig kommunikation, och analysfunktioner för att underlätta implementeringar och leverera betydande resultat vilket minskar bristande efterlevnad och ökar konkurrenskraften, tillväxten och lönsamheten.

PROCESSDIRIGERING

Förbättra högkvalitativa kundupplevelser, effektivisera verksamheten och utnyttja nya affärsmöjligheter.

KOGNITIV INSAMLING

Modernisera långsamma, manuella, felbenägna eller dyra processer relaterade till behandling av dokument och elektroniska data.

AVANCERAD ANALYS

Öka synligheten, få djup operativ insikt, minska risker/bristande efterlevnad, eliminera operativa ineffektiviteter.

RPA

Använda programvarurobotar för att automatisera repetitiva uppgifter och manuella processer, förbättra arbetet för medarbetarna genom att göra det möjligt för dem att fokusera på innovativa, kundfokuserade initiativ.

RÖRLIGHET & ENGAGEMANG

Kommunicera och förhandla med kunder via mobil; effektivt, snabbt och säkert.

25,000+

Globala
Kunder

850+

Återförsäljare i
90+ Länder

1,900+

Anställda i
31 Länder

 

8/10 Topp Globala Banker

 

7/10 Topp Globala Försäkringsbolag

3/5 

3/5 Största Logistikföretag

VAD VI GÖR

Robotic Process Automation

Frigör din personal från manuella och repetitiva dataintensiva uppgifter

Automatisering av Finansiella Processer

Omforma upplevelsen med leverantörsreskontra och fakturahantering

Customer Onboarding

Omvandla den digitala processen för onboarding av kunder

Information Capture

Fånga, digitalisera och omvandla alla typer av dokument

HJÄLPER KUNDER ATT LYCKAS

Max

Vi gör stora besparingar på postavgifter och minskar vårt koldioxidutsläpp med vårt digitala arkiv. Våra leverantörer är mer nöjda, och KBC kan bättre uppfylla betalningsvillkoren och tjäna mer på tidig betalning-rabatter.