Model.ShowBackToRefferer = false
3 resultat

/-/media/Files/Case-Studies/SV/cs_max-hamburger_sv.pdf

Hamburgerkedjan effektiviserar sin fakturahantering med e-fakturatjänst i molnet från Kofax

Med Kofaxs e-fakturalösning kan företag enkelt hitta och ansluta sina leverantörer till verktyget så att de kan börja skicka e-fakturor istället för de traditionella pappersfakturorna.

/-/media/Files/Case-Studies/SV/cs_schneider-electric_sv.pdf

Schneider Electric tripplar sin AP produktivitet med Kofax ReadSoft

Mellan energiproduktion och dess användning erbjuder Schneider Electric teknik och integrerade lösningar för att optimera energianvändningen inom marknadssektorer som energi och infrastruktur, datacenter och bostäder. När du söker efter en fakturautomatiseringslösning, företaget

/-/media/Files/Case-Studies/SV/ss_arrow_sv.pdf

Arrow låter datan flöda med automatiserade upphandlingsprocesser

Arrow Electronics valde att implementera Kofax Kapow för att på så sätt åstadkomma bättre integrering med leverantörer, kortare ledtider, garanterad datasäkerhet och mer nöjda kunder och anställda.


3 resultat

Sida Of 1