Model.ShowBackToRefferer = false
46 resultat

/-/media/Files/Datasheets/SV/ds_kofax-omnipage-server_sv.pdf

Kofax OmniPage Server

OmniPage Server tillhandahåller en kostnadseffektiv lösning för systemintegrerare och programvaruutvecklare för enkelt tillägg av dokumentkonverteringskapacitet i anpassade program, med en serverklar OCR-lösning som inte kräver tidskrävande programmering.

/-/media/Files/Datasheets/SV/ds_kofax-omnipage-capture-sdk-windows_sv.pdf

Kofax OmniPage Capture SDK för Windows

OmniPage Capture SDK är en av huvudteknikerna bakom alla Kofax avbildningsprodukter och är allmänt erkänt som marknadens främsta verktygskit för avbildning och OCR.

/-/media/Files/Datasheets/SV/ds_kofax-omnipage-capture-sdk-mac_sv.pdf

Kofax OmniPage Capture SDK för Mac

OmniPage Capture SDK är en av huvudteknikerna bakom alla Kofax avbildningsprodukter och är allmänt erkänt som marknadens främsta verktygskit för avbildning och OCR.

/-/media/Files/Datasheets/SV/ds_kofax-omnipage-capture-sdk-linux_sv.pdf

Kofax OmniPage Capture SDK för Linux

OmniPage Capture SDK är en av huvudteknikerna bakom alla Kofax avbildningsprodukter och är allmänt erkänt som marknadens främsta verktygskit för avbildning och OCR.

/-/media/Files/Datasheets/SV/ds_kofax-omnipage-capture-sdk-comparison_sv.pdf

Versionsjämförelse för Kofax OmniPage Capture SDK

Huvudmoduler och funktioner

/-/media/Files/Datasheets/SV/ds_kofax-readsoft-online-for-netsuite_sv.pdf

Kofax ReadSoft Online for NetSuite™

Oracle NetSuites kunder behöver lösningar för sina pappersoch elektroniskt baserade OCR-faktureringsbehov. Kofax ReadSoft Online™ for NetSuite erbjuder kunderna den bredaste uppsättningen av funktioner för fakturaextraktion på marknaden för deras miljöer.

/-/media/Files/Datasheets/SV/ds_kofax-readsoft-online-for-dynamics365-business-central_sv.pdf

Kofax ReadSoft Online for Microsoft Dynamics 365 - Business Central™

Microsoft Dynamics 365 Business Centrals kunder behöver lösningar för sina pappers- och elektroniskt baserade OCRfaktureringsbehov. Kofax ReadSoft Online™ erbjuder kunderna den bredaste uppsättningen av funktioner för fakturaextraktion på marknaden för deras miljöer.

/-/media/Files/Datasheets/SV/ds_kofax-readsoft-online-for-dynamics365_sv.pdf

Kofax ReadSoft Online Dynamics 365 - Finance and Operations™

Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations kunder behöver lösningar för sina pappers- och elektroniskt baserade OCR-faktureringsbehov. Kofax ReadSoft Online™ erbjuder kunderna den bredaste uppsättningen av funktioner för fakturaextraktion på marknaden för deras miljöer.

/-/media/Files/Datasheets/SV/ds_kofax-readsoft-online-for-coupa_sv.pdf

Kofax ReadSoft Online for Coupa

Coupas kunder behöver lösningar för sina pappers- och elektroniskt baserade OCR-faktureringsbehov. När detta hanteras korrekt, kan kunderna accelerera deras e-fakturering och avkastningen för utgiftshantering.

/-/media/Files/Datasheets/SV/ds_kofax-ia-platform_sv.pdf

Kofax Intelligent Automation Platform

För företagsledare och IT-chefer som behöver tillämpa artificiell intelligens (AI), robotprocessautomation (RPA) och annan digital teknik för att omvandla kapacitet och prestanda i deras verksamhet, är Kofax Intelligent Automation en mjukvaruplattform som omvandlar informationsintensiv affärsverksamhet från början till slut.


Sida Of 5