Model.ShowBackToRefferer = false
46 resultat

/-/media/Files/Datasheets/SV/ps_kofax-readsoft-online_sv.pdf

Kofax ReadSoft Online

Kofax Readsoft Online™ erbjuder marknadsledande insamling, extrahering och validering för fakturahantering i molnet. En distributionsmodell som enligt Gartner kommer att bli dominerande "över alla områden av finansiella hanteringsprogram år 2025.”

http://www.kofax.com/sitecore/media-library/Files/Datasheets/SV/ps_kofax-onboarding-agility_sv

Kofax Onboarding Agility

Kofax Onboarding Agility™ är för serviceorganisationer (till exempel banker, försäkringsbolag, myndigheter, HR-avdelningar och andra) som vill effektivisera nyregistrering av kunder med smarta, smidiga flerkanalslösningar.

http://www.kofax.com/sitecore/media-library/Files/Datasheets/SV/ps_kofax-readsoft-forms_sv

Kofax ReadSoft Forms

Kofax ReadSoft Forms™ gör det möjligt för organisationer av alla storlekar att vara mer produktiva med sina dokumenthanteringsbehov. Programvaran extraherar automatiskt information från tryckta och elektroniska formulär och överför informationen till ett system.

http://www.kofax.com/sitecore/media-library/Files/Datasheets/SV/ps_kofax-mobile-sdk_sv

Kofax Mobile SDK

Kofax Mobile Capture SDK™, en del av Kofax Mobile Capture™-plattformen, erbjuder mobil integration med Kofax realtidsinsamlingstjänster, innehållsextrahering och validering, processhantering och analysfunktioner.

http://www.kofax.com/sitecore/media-library/Files/Datasheets/SV/ps_kofax-monitor_sv

Kofax Monitor

Kofax Monitor™ möjliggör övervakning och prestandamätning i realtid för att säkerställa den operativa statusen hos hela Kofax-programsviten. Lösningen tillhandahåller servicenivåmätningar, historiska prestationsdata och realtidsbehandlingsstatus.

http://www.kofax.com/sitecore/media-library/Files/Datasheets/SV/ps_kofax-mortgage-agility_sv

Kofax Mortgage Agility

Kofax Mortgage Agility™ omvandlar föråldrade, pappersbelastande och traditionella låneprocesser genom att aktivt engagera låntagare och långivare, så att de kan bli samarbetsvilliga intressenter i en mer effektiv och transparent process.

http://www.kofax.com/sitecore/media-library/Files/Datasheets/SV/ps_kofax-mobile-credit-and-debit-card_sv

Kofax Mobile Credit and Debit Card

Kofax Mobile Credit and Debit Card™ extraherar kontonummer och utgångsdatum från kredit- och betalkort, och är ett naturligt tillägg till Kofax Mobile ID™.

http://www.kofax.com/sitecore/media-library/Files/Datasheets/SV/ps_kofax-mobile-deposit-capture_sv

Kofax Mobile Deposit Capture

Kofax Mobile Deposit Capture™ ger en sömlös checkinsamlingsupplevelse och korrekt datautvinning. Användare håller bara sin mobilkamera över en check, bilden samlas in och den relevanta informationen extraheras.

http://www.kofax.com/sitecore/media-library/Files/Datasheets/SV/ps_kofax-mobile-id_sv

Kofax Mobile ID

Kofax Mobile ID™-ramverket ger organisationer möjligheten att låta kunderna initiera tjänster helt enkelt genom att ta en bild av körkortet, passet eller ett internationellt ID med sin smartphone eller annan mobil enhet.

http://www.kofax.com/sitecore/media-library/Files/Datasheets/SV/ps_kofax-mobile-bill-pay_sv

Kofax Mobile Bill Pay

Kofax Mobile Bill Pay™-ramverket gör det möjligt för bankerna att bättre engagera kunderna via sin föredragna kanal, den mobila enheten, vilket ger kunderna möjlighet att enkelt och effektivt samla in räkningar och lägga till betalningsmottagare i bankens automatiska faktureringssystem.