Model.ShowBackToRefferer = false

Övriga brancher >

Digitalisera, automatisera och accelerera kund- och backend-processer med marknadsledande programvara.

Robotic Process Automation >

Automatisera uppgifter för att eliminera fel och leverera 100 % datanoggrannhet på en bråkdel av tiden och kostnaden.

Digital Transformation >

Förbättra kundupplevelsen med hjälp av en enhetlig plattform för digital transformation.

Webbdataextrahering >

Automatiskt extrahera och integrera affärskritiska webbdata för att informera affärsbeslut.

Customer Onboarding >

Engagera kunder med en enkel, flexibel och intuitiv Customer onboarding.

Dynamic Case Management >

Leverera exceptionell kundservice och affärsresultat genom att hantera komplexa, dynamiska affärsprocesser.

Digitala mailrum >

Extrahera och validera inkommande information och distribuera till arbetsprocessens arbetsflöden.

Process Intelligence >

Övervaka, analysera och optimera dina affärsprocesser med hjälp av smart data och rapportering.

Hantering av compliancefrågor >

Automatisera och säkerställ en konsekvent tillämpning i compliancefrågor

Automatisering av finansiella processer >

Effektivisera finansiella end-to-end-processer för att öka produktiviteten, sänka kostnaderna och öka synligheten och kontrollen.


Bank >

Automatisera onboarding av kunder, lån och hypotek, service samt drift av banklösningar med hjälp av Kofax.

Kontoöppningsautomation >

Automatisera nya kontoöppningar för att förbättra kundupplevelsen och accelerera tid till intäkter.

Konsumentlåneautomation >

Effektivisera och automatisera konsumentlånehantering och avslutsprocesser.

Hypoteksbehandlingsautomation >

Effektivisera och automatisera hypotekslånehantering och avsluts- och serviceprocesser.

Självbetjäning för kunder och assisterad service >

Driv kundlojalitet genom en digital självbetjänings-/assisterad servicemodell via en enda öppen plattform.

Finansiella data- och aktieanalysautomation >

Automatiskt extrahera och integrera webb- och proprietära finansiella data för att informera affärsbeslut.

Omvandling av förmögenhetsförvaltning >

Effektivisera pappersbaserade onboarding processer för att ge överlägsen service till sk. high-net worth-kunder.

Kundkännedomsautomation >

Använda en flexibel automationsplattform för att uppfylla kraven på kundkännedom.

Omvandling av filialisering >

Effektivisera fjärrfilialisering och skapa en överlägsen kundupplevelse.

Digitala mailrum >

Automatisera insamling av bankens post och leverera elektroniskt till dina affärsprocesser.

Optimering av handelshantering >

Optimera handelshanteringsprocesser för finansiella serviceinstitutioner.

Driftrapportering och hantering av lagar och regler >

Automatisk insamling och integrering av information om hantering av lagar och regler för att uppfylla kraven på rapportering.


Myndighet >

Automatisera och digitalisera myndighetstjänster med lösningar från Kofax.

Automation av myndighetsansökan >

Förbättra uppdragsgivares engagemang medan du automatiserar, förenklar och påskyndar ansökningsprocessen.

Offentligt stöd >

Automatisera alla aspekter av dina offentliga stödprogram för att bättre kunna tjäna uppdragsgivarna.

Allmän säkerhet och brottsbekämpning >

Förbättra kommunikations- och informationsåtkomst för att på ett säkert och effektivt sätt tjäna och skydda ditt samhälle.

Medicinsk anspråksbehandling >

Effektivisera digitalisering, validering, konvertering och intelligent routing av medicinska pappersanspråk.


Försäkring >

Automatisera onboarding, skadehantering, service och drift med försäkringslösningar från Kofax.

Digitala mailrum >

Omvandla inkommande försäkringstagare eller anspråkshandlingar till handlingsbar elektronisk information.

Automation av egendoms- och skadeståndsersättningbehandling >

Automatisera processen för skadehantering för att driva effektivitet och hålla kunderna engagerade och informerade.

Hälso- och skadeståndsautomation >

Effektivisera digitalisering, validering, konvertering och intelligent routing av medicinska pappersanspråk.

Kundengagemang och policyhantering >

Engagera kunder med personlig onboarding, anspråks- och policyhantering.

Självbetjäning för kunder >

Utveckla en enhetlig plattform för att förbättra upplevelsen för försäkringskunder via självbetjäningsalternativ.

Automatisera onboarding av sökande/agent/tillverkare >

Engagera försäkringssökande med en enkel, flexibel och intuitiv onboarding upplevelse.

Automation av nya affärer/värdering >

Ge försäkringsgivare snabb och effektiv tillgång till information och omfattande riskanalys.

Kundkännedomsautomation/ Customer Due Diligence Automation >

försäkringskunder snabbare och anpassa till ändrade krav på kundkännedom.

Omvandling av filialisering >

Effektivisera försäkringsfilialisering och skapa en överlägsen upplevelse för kund, agent och mäklare.

Driftrapportering och hantering av lagar och regler >

Automatisera datasammanslagning för bättre efterlevnad med ökande antal regler.