Model.ShowBackToRefferer = false

I organisationer som arbetar för morgondagen, är analys grunden för kunskapsarbete och välgrundat beslutsfattande. Anställda har möjlighet att få en tydlig insikt vilket ger ett verkligt transformativt tillvägagångssätt för att lösa affärsproblem och möjliggöra högkvalitativa affärssamtal med kunder.

Vid distribuering som en del av en Intelligent Automation-plattform―som inkluderar RPA och andra "smarta" funktioner såsom kognitiv insamling, processdirigering, digitala meddelanden och e-signatur―gör analytiska insikter det möjligt för organisationer att uppnå en ännu djupare förståelse för deras end-to-end-operativa prestanda och efterlevnad. Detta kan driva fram nya möjligheter till förbättrad processeffektivisering och företagsdistribution till en väsentligt lägre kostnad.Robotic Process Automation

Använda programvarurobotar för att automatisera repetitiva uppgifter och manuella processer, förbättra arbetet för medarbetarna genom att göra det möjligt för dem att fokusera på innovativa, kundfokuserade initiativ.

Kofax RPA

Delegate time-consuming manual tasks to a digital workforce, and elevate employees to more strategic tasks―all while leveraging your existing IT infrastructure.Kognitiv Insamling

Modernisera långsamma, manuella, felbenägna eller dyra processer relaterade till behandling av dokument och elektroniska data.

Kofax Capture

Konvertera pappers- och elektroniska dokument till användbar information för dina affärssystem och processer.

Kofax Transformation

Automatisera förståelsen av dokument och konvertera dem till användbar, elektronisk affärsinformation.

Kofax VRS Elite

Automatiskt förbättra kvaliteten på skannade bilder för ökad produktivitet och bättre data.

Kofax Express

Samla in, indexera och exportera bilder och data via ett kraftfullt och lättanvänt all-in-one-system.

OmniPage

Omvandla omedelbart papper och digitala dokument till filer du kan redigera, söka och dela säkert.

Atalasoft

Använda högupplösta bildbibliotek för att bygga marknadsledande applikationer för dokumentinsamling, visning, skanning och bearbetning.

Mobile Capture Platform

Kofax Mobile Capture Platform gör det möjligt att använda mobila enheter till data extraktion.

Mobile Capture SDK

Omvandla smartphones och surfplattor till avancerade dokumentinsamlingsenheter.

Mobile Bill Pay

Kofax Mobile Bill Pay ger dina kunder möjlighet att enkelt och korret fånga in faktura information.

Mobile Credit and Debit Card

Gör det möjligt för kunder att ta ett foto på sitt betalkort för att sätta in pengar på ett bankkonto eller göra en betalning.

Mobile Deposit Capture

Korrekt datafångst av kundkontoinformation via en mobilapp.

Kofax AutoStore

Säker aktivering av automatiserade och kompatibla arbetsflöden för dokumentinsamling.

Kofax eCopy

Sömlös insamling och bearbetning av dokument för att automatisera arbetsflöden och öka produktiviteten.Processdirigering

Förbättra högkvalitativa kundupplevelser, effektivisera verksamheten och utnyttja nya affärsmöjligheter.

Kofax TotalAgility

Omvandla informationsintensiva kundinteraktioner via en enhetlig platform för digital transformation.

Kofax Claims Agility

Automatisera hälso- och skadeståndsbehandling för att förbättra synligheten och kontrollen, och hantera fler anspråk med färre människor och större noggrannhet.

Kofax Optitrade

Optimera handelshanteringen för finansiella serviceinstitutioner.

Kofax Communications Manager

Engagera och interagera med dina kunder på det sättet de föredrar med en personlig kommunikation.

Kofax Communications Server

Kofax Communication Server™ automatiserar och säkerställer ett tillförlitligt utbyte av affärskritiska meddelanden mellan människor, applikationer och enheter genom att integrera inkommande och utgående kommunikationskanaler.

Onboarding Agility

Gör det möjligt för organisationer att accelerera kontaktpunkter i högkvalitativa kundupplevelser.Avancerad Analys

Öka synligheten, få djup operativ insikt, minska risker/bristande efterlevnad, eliminera operativa ineffektiviteter.

Kofax Insight

Uppnå tillförlitlig process intelligence med fördjupad synlighet och förståelse för operativa korrekta resultat.

Kofax Monitor

Övervaka, utvärdera och hantera operativ hälsa hos dina Kofax-system.Rörlighet & Engagemang

Kommunicera och förhandla med kunder via mobil; effektivt, snabbt och säkert.

PowerPDF

Kofax Power PDF-lösningar är kraftfulla och intuitiva verktyg utformade för enskilda användare och för företagsdistribution för att skapa, konvertera, redigera och dela PDF-filer.

Kofax ControlSuite

Insamling och bearbetning av viktiga kundserviceaktiviteter för att stödja exakta, omfattande faktureringsbara intäktsstrategier.

PaperPort

Kofax PaperPort gör att enskilda och organisationer kan skanna, dela, söka och organisera dokument i en enkel, integrerad lösning.

Mobile ID Verification and Facial Recognition

Kofax Mobile ID and Verification möjliggör snabb och smidig onboarding.

FraudOne

Upptäck bedrägerier i realtid med en bildbaserad lösning och en robust kombinerad riskvalidering.

SignDoc

Gör det möjligt för digitalisering av end-to-end-affärsprocesser med elektroniska signaturer och tranformera kundupplevelsen.

Kofax SafeCom

Hantera, kontrollera, optimera och säkra utskriftshanteringsprocessen för ditt företag.

Kofax Copitrak

Automatisera dokumentets livscykel för att säkra dataarbetsflöden och enkelt spåra dokumenthanteringskostnader.

Kofax Equitrac

Insamling och bearbetning av viktiga kundserviceaktiviteter för att stödja exakta, omfattande faktureringsbara intäktsstrategier.

Kofax Business Connect

Säker utökning av affärsprocesser för att hålla mobila arbetsstyrkor anslutna och produktiva

Kofax Output Manager

Öka produktiviteten och affärsresultaten med ett intelligent utskriftsekosystem.AP Automation

Effektivisera end-to-end-AP-processer och öka produktiviteten, minska kostnaderna och öka datasynligheten.

ReadSoft Online

Exceptionell extrahering och validering av fakturadata med en molnbaserad lösning för fakturor

ReadSoft Process Director

Automatisera finansiella processer i SAP

Kofax IP Agility

Omvandla leverantörsreskontra med en fakturahanteringslösning på organisationsnivå.

Kofax AP Agility

AP Agility, tillsammans med IP Agility, effektiviserar processen för leverantörsreskontra.

ReadSoft Invoices

Automatiserar enkelt och smidigt skanning, tolking och arkivering av alla fakturor, oavsett format.

Invoice Portal

Molnbaserad e-faktureringslösning och certifierad PEPPOL-accesspunkt för att skicka och ta emot e-fakturor.

ReadSoft Supplier Portal

Öka_den automatiserade fakturahanteringen med en molnbaserad självbetjäningsportal för levrantörer.

MarkView

Automatisera fakturahantering och leverantörsreskontra i Oracle E-Business Suite.