Model.ShowBackToRefferer = false

Digital Transformation >

Digitalisera de olika komunikationskanaler kunderna kommer i kontakt med genom affärsprocessen. Detta säkerställer att värde skapas och inte försämras under viktiga moment av informationsintensiva interaktioner.

TotalAgility Platform >

Omvandla informationsintensiva kundinteraktioner via en enhetlig platform för digital transformation.

TotalAgility Frameworks

TotalAgility Frameworks gör det möjligt för organisationer att accelerera kontaktpunkter i högkvalitativa kundupplevelser.
Onboarding Agility
Claims Agility 


Robotic Process Automation >

Automatisera manuella, repetitiva uppgifter med RPA för att eliminera fel, leverera 100 % datanoggrannhet och minska bearbetningstider till en bråkdel av kostnaden.

Kofax RPA >

Effektivt förvärva, bearbeta och leverera information från nästan vilken applikation eller datakälla som helst utan behov av kodning.


Information Capture >

Effektivisera affärsprocesser genom att skanna alla typer av dokument med avancerad datafångst. Omvandla dokument till användbar information som levereras till viktiga affärsapplikationer, processer och arbetsflöden.

Multichannel Capture >

Konvertera pappers- och elektroniska dokument till användbar information för dina affärssystem och processer.

Transformation >

Automatisera förståelsen av dokument och konvertera dem till användbar, elektronisk affärsinformation.

VRS Elite >

Automatiskt förbättra kvaliteten på skannade bilder för ökad produktivitet och bättre data.


Mobile Capture >

Möjliggör mobil datafångst via en en enda plattform och gör det möjligt för dina kunder att engagera sig i din verksamhet när som helst och var som helst.

Mobile Capture Platform >

Kofax Mobile Capture Platform gör det möjligt att använda mobila enheter till data extraktion.

Mobile ID and Verification >

Kofax Mobile ID and Verification möjliggör snabb och smidig onboarding.

Mobile Bill Pay >

Kofax Mobile Bill Pay ger dina kunder möjlighet att enkelt och korret fånga in faktura information.

Mobile Credit and Debit Card >

Gör det möjligt för kunder att ta ett foto på sitt betalkort för att sätta in pengar på ett bankkonto eller göra en betalning.

Mobile Deposit Capture >

Korrekt datafångst av kundkontoinformation via en mobilapp.


Automatisering av Finansiella Processer >

Genom att effektivisera processer för purchase-to-pay, order-to-cash och record-to-report ökar produktiviteten, kostnaderna minskar, datanoggrannheten och synligheten ökar samt leverantörs- och kundrelationerna förbättras.

ReadSoft Process Director for SAP >

Automatisera finansiella processer i SAP

ReadSoft Supplier Portal >

Öka_den automatiserade fakturahanteringen med en molnbaserad självbetjäningsportal för levrantörer.

ReadSoft Invoices >

Automatiserar enkelt och smidigt skanning, tolking och arkivering av alla fakturor, oavsett format.

ReadSoft Invoice Portal >

Molnbaserad e-faktureringslösning och certifierad PEPPOL-accesspunkt för att skicka och ta emot e-fakturor.

ReadSoft Online >

Exceptionell extrahering och validering av fakturadata med en molnbaserad lösning för fakturor

MarkView for Oracle >

Automatisera fakturahantering och leverantörsreskontra i Oracle E-Business Suite.

Invoice Processing Agility >

Omvandla leverantörsreskontra med en fakturahanteringslösning på organisationsnivå.

Optitrade >

Optimera handelshanteringen för finansiella serviceinstitutioner.


Analytics >

Uppnå operativ perfektion med process intelligence och affärsanalysprogramvara för ökad synlighet och insikt i datafångst, workflow och affärsprocessprestanda.

Analytics for Capture >

Få större synlighet i dokumentfångst och bearbetningsprestanda.

Analytics for TotalAgility >

Analysera affärsprocesseffektivitet med operativa mätvärden och dashboards med bästa praxis.

Analytics for Markview >

Få tillgång till avancerad analys av leverantörsreskontra och process intelligence.

Analytics for Mobile >

Få insikt i effektiviteten av dina appar Mobile Capture, Bill Pay, ID and Deposit.

Robotic Process Intelligence >

Övervaka och optimera driftseffektiviteten i programvaran för robotic process automation

Insight >

Uppnå tillförlitlig process intelligence med fördjupad synlighet och förståelse för operativa korrekta resultat.

Monitor >

Övervaka, utvärdera och hantera operativ hälsa hos dina Kofax-system.


Customer Communications >

Skapa en personlig korrespondens för ett bättre kundengagemang samtidigt som du säkerställer en säker och pålitlig komunikationsväg_i inkommande och utgående kanaler med en gemensam kommunikationsplattform.

Customer Communications Manager >

Engagera och interagera med dina kunder på det sättet de föredrar med en personlig kommunikation.

Communication Server >

Kofax Communication Server™ automatiserar och säkerställer ett tillförlitligt utbyte av affärskritiska meddelanden mellan människor, applikationer och enheter genom att integrera inkommande och utgående kommunikationskanaler.


E-signatur och verifiering >

Möjliggör full digitalisering av affärsprocesser med elektroniska signaturer och bekämpa bedrägerier i realtid genom att utnyttja en beprövad kombinerad riskvalidering.

SignDoc >

Gör det möjligt för digitalisering av end-to-end-affärsprocesser med elektroniska signaturer och tranformera kundupplevelsen

FraudOne >

Upptäck bedrägerier i realtid med en bildbaserad lösning och en robust kombinerad riskvalidering.