Model.ShowBackToRefferer = false
68 resultat

/-/media/Files/Case-Studies/SV/cs_marginalen_sv.pdf

Marginalen Bank automatiserar för att minska kostnader för regelefterlevnad

KYC-kontroller (Know-your-customer) är avgörande för att bankerna ska säkerställa regelefterlevnad och minimera risken för bedrägeri, men manuella processer kan minska effektiviteten och höja kostnaderna. Marginalen Bank använder Kofax RPA för att automatisera säkerhetskontroller för alla låneansökare - vilket sparar 16 timmars manuellt arbete per dag.

/-/media/Files/Datasheets/SV/ps_kofax-ap-agility_sv.pdf

Kofax AP Agility

Kofax AP Agility ™ automatiserar AP-processer, digitaliserar och extraherar information och ger användarna fullständig mobilåtkomst. Det kombinerar Kofax Fakturabehandlings Agility ™, processhantering och Analytics för att leverera kostnadseffektiva fördelar, vilket minimerar behovet av att ändra befintliga ERP-applikationer

http://www.kofax.com/sitecore/media-library/Files/Datasheets/SV/ps_kofax-web-capture_sv

Kofax Web Capture

Kofax Web Capture™ är ett omfattande verktygspaket för att skapa kraftfulla, webbaserade applikationer med möjlighet att visa och skanna dokument och bilder. Det ger organisationer möjlighet att utvidga insamlingen av information utöver brandväggar till kundportaler.

http://www.kofax.com/sitecore/media-library/Files/Datasheets/SV/ps_kofax-analytics-for-capture_sv

Kofax Analytics for Capture

Kofax Analytics for Capture™ erbjuder optimerade, överskådliga instrumentpaneler med fokusering på att öka synlighet och prestanda. Den ger interaktiva översikter på systemprestanda och produktivitetsmått för att avslöja värdefull affärsinformation.

http://www.kofax.com/sitecore/media-library/Files/Datasheets/SV/ps_kofax-mobile-credit-and-debit-card_sv

Kofax Mobile Credit and Debit Card

Kofax Mobile Credit and Debit Card™ extraherar kontonummer och utgångsdatum från kredit- och betalkort, och är ett naturligt tillägg till Kofax Mobile ID™.

http://www.kofax.com/sitecore/media-library/Files/Datasheets/SV/ps_kofax-mobile-deposit-capture_sv

Kofax Mobile Deposit Capture

Kofax Mobile Deposit Capture™ ger en sömlös checkinsamlingsupplevelse och korrekt datautvinning. Användare håller bara sin mobilkamera över en check, bilden samlas in och den relevanta informationen extraheras.

http://www.kofax.com/sitecore/media-library/Files/Datasheets/SV/ps_kofax-mobile-id_sv

Kofax Mobile ID

Kofax Mobile ID™-ramverket ger organisationer möjligheten att låta kunderna initiera tjänster helt enkelt genom att ta en bild av körkortet, passet eller ett internationellt ID med sin smartphone eller annan mobil enhet.

http://www.kofax.com/sitecore/media-library/Files/Datasheets/SV/ps_kofax-mobile-sdk_sv

Kofax Mobile SDK

Kofax Mobile Capture SDK™, en del av Kofax Mobile Capture™-plattformen, erbjuder mobil integration med Kofax realtidsinsamlingstjänster, innehållsextrahering och validering, processhantering och analysfunktioner.

http://www.kofax.com/sitecore/media-library/Files/Datasheets/SV/ps_kofax-onboarding-agility_sv

Kofax Onboarding Agility

Kofax Onboarding Agility™ är för serviceorganisationer (till exempel banker, försäkringsbolag, myndigheter, HR-avdelningar och andra) som vill effektivisera nyregistrering av kunder med smarta, smidiga flerkanalslösningar.

http://www.kofax.com/sitecore/media-library/Files/Datasheets/SV/ps_kofax-readsoft-forms_sv

Kofax ReadSoft Forms

Kofax ReadSoft Forms™ gör det möjligt för organisationer av alla storlekar att vara mer produktiva med sina dokumenthanteringsbehov. Programvaran extraherar automatiskt information från tryckta och elektroniska formulär och överför informationen till ett system.