Model.ShowBackToRefferer = false

Natural Langage Processing (NLP) och Machine Learning (ML) tar bort flaskhalsar

Kofax, ledaren inom intelligent automation meddelar idag att den senaste versionen av Intelligent Automation-plattformen har släppts. Plattformen nyttjar nu vidareutvecklad artificiell intelligens tillsammans med Machine Learning och NLP-teknik för att kunna utföra sentimentanalyser och identifiering av egennamn och entiteter. Sentimentanalys innebär att organisationer kan förstå både förmedlade avsikter och känslor i t.ex. e-post, juridiska dokument, uppdateringar på sociala medier, frågor till kundsupport eller annat ostrukturerat innehåll. ”Entity extraction” gör det möjligt för organisationer att automatiserat hitta hänvisningar till personer, platser och objekt i ostrukturerat innehåll.


“Nu när plattformen har både NLP och ML går det betydligt snabbare att förstå det ostrukturerade innehållet på ett automatiserat sätt. Det gör att det går snabbare att sätta in de rätta åtgärderna, samtidigt som de nya AI-möjligheterna processar både strukturerat och ostrukturerat data. I och med att AI-tekniken även kan förstå avsikter och sentiment går det mycket snabbare att hantera stora mängder data. Plattformen reagerar nu snabbare på behoven och levererar en väsentligt bättre och effektivare upplevelse”, säger Chris Huff, Chief Strategy Officer på Kofax.


Många organisationer står inför stora utmaningar i samband med processandet av enorma mängder ostrukturerat och semistrukturerat data. Oavsett om informationen kommer från ett dokument, e-post, chatbot eller en uppdatering på sociala medier har det inte funnits något annat sätt än mänsklig handpåläggning för att läsa och tolka textbaserad kommunikation. Med Kofax AI-drivna Intelligent Automation går det att övervinna utmaningarna och extrahera värdefull information i realtid. Det ökar konkurrenskraften genom en avsevärt förbättrad produktivitet och effektivitet samtidigt som det ger värdefulla insikter – utan att behöva förlita sig på tidskrävande mänsklig hantering.


Genom att bygga in avancerad sentimentanalys och informationsextraktion i verksamhetsprocesserna hjälper Kofax Intelligent Automation-plattform till med att:


  • Förbättra kundservicen
  • Bevaka trender inom sociala medier och kunders åsikter
  • Lokalisera, analysera och tolka textbaserat innehåll
  • Förbättra beslutsfattande genom en större förståelse


Kofax Intelligent Automation-plattform inkluderar även:


  • AI som automatiskt känner igen personer och data i dokument, förstår innehållet i kommunikationen och bygger upp kunskapsdatabaser för förbättrat beslutsfattande.
  • Robotic Process Automation (RPA) för att automatisera rutiner och repetitiva uppgifter.
  • Cognitive Capture för att tolka och förstå dokument – oavsett typ, kanal eller format.
  • Process Orchestration som digitaliserar hela processer genom ärendehantering, dokumentstyrning, interaktion med rätt individer, mjukvarurobotar, policyer och system.
  • Advanced Analytics som ger visualisering, processinformation och nya insikter till kunder, personal, robotar och affärspartners.
  • Mobility and Engagement för att kommunicera och sköta transaktioner på ett effektivt och pålitligt sätt med e-signatur, ansiktsigenkänning och dokumentmallar.

Kofax levererar också ett snabbväxande ekosystem som ytterligare förstärker kunders och samarbetspartners upplevelser av de tillgängliga verktygen. Kofax SmartHub-marknadsplats innehåller robotar, mallar, arbetsflöden, skript och fullt utvecklade lösningar som förenklar automatiseringen och snabbt låter kunderna komma igång med Kofax system.


”Istället för att fokusera på rutinmässigt arbete kommer personalen spela en allt viktigare roll och hitta ett större syfte genom att fokusera på resultat och förbättringsförslag utifrån från Kofax Intelligent Automation-plattform. Vår satsning på AI-teknologi som kompletterar regelbaserad automation och ger våra 25 000+ kunder möjlighet att uppnå en verklig och skalbar digital transformation” säger Chris Huff.


Om Kofax

Kofax mjukvaruplattform för intelligent automation hjälper företag och myndigheter att automatisera informationskrävande affärsprocesser, minska manuellt arbete och felkällor, minimera kostnader och öka kundengagemanget. Vi kombinerar RPA, kognitiv inlärning, processdirigering, mobilitet, personlig kommunikation, och analysfunktioner för att underlätta implementeringar och leverera resultat. Det ökar kvaliteten, konkurrenskraften, tillväxten och lönsamheten. Kofax erbjuder snabb lönsamhetsförbättring för över 20 000 kunder inom finans, försäkring, myndigheter, sjukvård, distribution, och outsourcing av affärsprocesser. Kofax erbjuder sina lösningar genom sin egna sälj- och serviceorganisation samt genom över 650 indirekta försäljningskanaler via partners och integratörer i över 60 länder i Syd- och Nordamerika, EMEA och Stillahavsregionen. För mer information, besök www.kofax.com