Model.ShowBackToRefferer = false

Flera olika installationsalternativ ger kunder större flexibilitet

Kofax, en ledande leverantör av mjukvara för intelligent automatisering av affärsprocesser, meddelar idag att den branschledande TotalAgility-lösningen nu finns tillgänglig som molnbaserat SaaS-erbjudande. Kofax TotalAgility Cloud ger en unik kombination av kognitiv datafångst, processorkestrering och avancerade analyser , som ger kunderna bättre skalbarhet och flexibilitet i sina process- och automatiseringsinitiativ.


Kofax TotalAgility Cloud levererar branschens mest kraftfulla lösning för kognitiv datafångst som tjänst, och automatiserar dataflöden från olika källor med praktiskt taget alla typer av innehåll. Utan behov av lokal IT-infrastruktur kan kunder nå bättre ROI och samtidigt hantera volymsvariationer i en säker miljö.


TotalAgility Cloud tar Kofax markandsledande erbjudande till nya höjder genom att erbjuda en molntjänst som nyttjar artificiell intelligens för att sammanställa, extrahera, förstå och agera på ostrukturerat innehåll i skannade- eller elektroniska dokument, information som skickats in via webbportaler, e-post, EDI, XML eller andra källor.


”Övergång till molnbaserade tjänster inom datafångstmarknaden kommer fortsätta att öka den närmaste tiden då det krävs alternativ som hjälper till att snabbare leverera värde”,
säger Holly Muscolino, Research Vice President, Content and Process Strategies and the Future of Work på IDC.

”Med deras new molntjänst som automatiserar datafångst och informationsprocesser är Kofax väl positionerade för att dra nytta av denna marknadstrend och hjälpa både nya och befintliga kunder att etablera sig i monlet.”

 

Företag och myndigheter börjar nu använda sina digitala medarbetare till att automatisera även mer komplexa och informationskrävande processer. För att stödja denna utveckling behövs flexibla implementations- och licensieringsalternativ som omfattar köp, hyra, eget eller publikt moln.
Kofax kommer först att tillhandahålla datacenter i USA och under 2020 utvidga till datacenter i både Europa och Asien-Stillahavsregionen.

 

”Organisationer världen över är beroende av oss för att automatisera sina informationsintensiva processer. Detta gör Kofax till den självklara ledaren inom kognitiv datafångst. TotalAgility Cloud levererar samma AI-baserade datafångst som en tjänst, vilket hjälper kunder att vidareutveckla sina automatiseringsprojekt på världens ledande Intelligent Automation-plattform.” säger Reynolds C. Bish, VD på Kofax.

 

TotalAgility Cloud inkluderar:

 

  • AI driven kognitiv datafångst. Utöver grundläggande OCR använder TotalAgility Cloud integrerad AI för att automatisera igenkänning, identifiering samt text- och dataextrahering från fler källor och typer av innehåll – fler än någon annan datafångstlösning
  • Levererar molnfördelar med val. Användare drar fördel av molnösningar genom större skalbarhet, lägre kostnader, lägre beroende av IT och snabbare ROI. Allt detta samtidigt som det går att välja dedikerad eller delad molnimplementation.
  • Insikter från datafångst och processer. Genom att använda information från datafångst och processautomation ger de inbyggda analysmöjligheterna i Kofax TotalAgility Cloud värdefulla insikter. Med färdiga datavyer, och möjligheten att skapa egna, stärks organisationer med verktygen för att hela tiden förbättra sina datafångst- och dokumentprocesser – både nu och i framtiden när behoven förändras.
  • Mer än traditionell datafångst. Automatisera processer som bearbetar insamlad information, från början till slut. Låt specialliserade meadarbetare interagera i processerna när det krävs och integrera med olika affärssystem och informationsarkiv.

 

För mer information
Pernilla Rissanen, Nordenchef, 0733-378668
Björn Mogensen, Oxenstierna & Partners, 0708-184298

 

Om Kofax
Kofax mjukvaruplattform för intelligent automation hjälper företag och myndigheter att automatisera informationskrävande affärsprocesser, minska manuellt arbete och felkällor, minimera kostnader och öka kundengagemanget. Vi kombinerar RPA, kognitiv datafångst, processdirigering, mobilitet, personlig kommunikation, och analysfunktioner för att underlätta implementeringar och leverera resultat. Det ökar kvaliteten, konkurrenskraften, tillväxten och lönsamheten. Kofax erbjuder snabb lönsamhetsförbättring för över 20 000 kunder inom finans, försäkring, myndigheter, sjukvård, distribution, och outsourcing av affärsprocesser. Kofax erbjuder sina lösningar genom sin egna sälj- och serviceorganisation samt genom över 650 indirekta försäljningskanaler via partners och integratörer i över 60 länder i Syd- och Nordamerika, EMEA och Stillahavsregionen.
För mer information, besök www.kofax.com